Test alert message!
• Nieuwe geur: frisheid tot de laatste spoelbeurt!
• 4 actieve elementen

+40% meer frisheid in de kern**
** +40% meer frisheid in de kern van de toiletbal ten opzichte van de buitenste laag.

Toiletblok met 4 actieve elementen:
1 Reinigend schuim
Reinigt uw toilet bij elke spoelbeurt.
2 Anti-kalk formule
Voorkomt de vorming van kalkaanslag.
3 Vuilbeschermer
Voorkomt de vorming van vuil.
4 Extra frisheid
Verspreidt een frisse Bloesem*** geur.
*** Synthetisch parfum.

Elke toiletbal heeft een kern die +40% meer frisheid bevat dan de buitenste laag, voor intense frisheid van de eerste tot de laatste spoelbeurt!

Witte Reus Kracht Actief Bloesem***
*** Synthetisch parfum.

Hang de houder aan de rand van het toilet.

Bewaar deze verpakking voor verdere raadpleging van de gebruiksaanwijzing.

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.

Ingrediënten: (648/2004/EC):, > 30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, 5-15%: niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, Andere ingrediënten: parfums, limonene, linalool, citronellol, geraniol.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder