Test alert message!

Dubro snel ontkalker

Snel ontkalker voor apparaten

Samenstelling
Bevat fosforzuur.

Gebruik
Koffie/Espresso/Pad apparaat: Giet 1 deel Dubro en 4 delen water in het waterreservoir. Het apparaat aanzetten en de helft van de vloeistof laten doorlopen. Apparaat uitzetten en 5 tot 10 minuten laten inwerken. Daarna de resterende vloeistof laten doorlopen. Bij extreme kalkaanslag: Dubro onverdund gebruiken. Inwerken overbodig. Laat voor gebruik het apparaat tenminste twee keer volledig doorlopen. 
Douchekop: In een schaal met onverdunde Dubro leggen (ca. 30 minuten).
Waterkoker/Fluitketel: Bij lichte kalkaanslag: 1 deel Dubro met 4 delen koud water verdunnen. Maximaal 1 uur laten inwerken, vervolgens naspoelen met water. Bij extreme kalkaanslag onverdund gebruiken. Bij gebruik in waterkoker: waterkoker niet aanzetten.
Strijkijzer: Kalkaanslag op de zool verwijderen door met een doekje met Dubro over de zool te wrijven.

Niet op kalkhoudende materialen (o.a. aanrecht) gebruiken om onherstelbare schade te vermijden. Indien in contact met kunststof (o.a. aanrecht) direct met water afspoelen. Niet in combinatie met ander producten gebruiken.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
Kan bijtend zijn voor metalen.
Buiten bereik van kinderen houden. Achter slot bewaren.
Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen; indien mogelijk, blijven spoelen.
Bij contact met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, huid met veel water afspoelen
Na inslikken: Onmiddellijk de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket  ter beschikking houden.
Fles niet navullen.

Fabrikant
Bolton Nederland BV
Antwoordnummer 86
4000 VB  Tiel

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder